Ellen Creve

Dit melden u:

Juliette en Richard † Haulez – van der Kelen,
Pascal en Patrick van der Kelen – Haemelinck

Frans † en Andrea Haulez – Walgrave,
Patrick Haulez
haar zus, schoonzus en neven;

Gerda De Smet
Sylvia Valgaeren
haar goede vrienden.

De neven en nichten van de families:
Haulez, Walgrave, Boon en De Maeyer.

Met dank en waardering aan allen die haar met liefde en genegenheid omringden.

Met dank voor de goede zorgen aan:
dr. Vandermeulen
directie, personeel en vrijwilligers van WZC Zoetenaard