Cécile Mostrey

14 februari 1943 - 22 april 2022
de herinnering uitvaartzorg begrafenissen Stekene 

Steunbetuiging


Dochter van:

Camille en Marie Mostrey - Deraedt

Met dank voor de goede zorgen aan:

huisarts dr. Vandermeulen
het zorgpersoneel van woonzorgcentrum Vlashof te Stekene

Zwijgzaam … stil en zonder klagen,  <br>
wilde jij je ziekte dragen.<br>
Je vocht met al je levenskracht, <br>
voor elke nieuwe dag en nacht.<br>
Zo langzaam … moegestreden,<br>
uit ons midden weggegleden.

Bestel bloemen