Omer De Vleeschauwer

8 mei 1940 - 6 oktober 2023

Steunbetuiging


Partner van:

Viviane Van de Voorde

Vader van:

Michel en Carine Bun - De Vleeschauwer
Stefaan en Ilse De Vleeschauwer - Verschraege
Kris en Sandra De Vleeschauwer - Alluyn

Grootvader van:

Lobke en Roy
Imke
Warre
Luna
Mats

Dank en waardering aan :

allen die hem met liefde, genegenheid en warme zorg omringden.

Er is gelegenheid tot een laatste groet in uitvaartcentrum De Herinnering, Frans Van Brusselstraat 89 te Stekene op woensdag 11 oktober van 18.30 uur tot 19 uur.

 

Wij nodigen u vriendelijk uit, om samen afscheid te nemen in de aula van hetzelfde uitvaartcentrum op vrijdag 13 oktober om 10.30 uur.

 

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren in het uitvaartcentrum vanaf 10.10 uur.

Bestel bloemen