Paula Geerinckx

8 april 1928 - 23 maart 2024

Steunbetuiging


Weduwe van:

Lucien Borgt

Moeder van:

René en Maria De Bock - Borgt
Willy en Marleen Vink - Borgt
Ronald Borgt
Albert en Marianne Borgt - De Geest
Sonja Borgt
Marc en Marleen Borgt - Hofman

Met dank voor de goede zorgen aan:

haar huisarts Pieter De Caluwé
directie, personeel en vrijwilligers van woonzorgcentrum Vlashof en in het bijzonder team Indra.

De uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats in de kerk van O.L.Vrouw van Bijstand te Stekene-Hellestraat, Preekekeplein op zaterdag 30 maart om 11 uur, gevolgd door de teraardebestelling.

 

Bijeenkomst en gelegenheid tot een laatste groet in de kerk vanaf 10.40 uur.

Bestel bloemen